استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت اول)

 

استاندارد کابل کشی دیتا سنتر

استاندارد کابل کشی دیتا سنترمراکز داده یا همان دیتاسنترها مجموعه‌ای از زیرساخت‌های ارتباطی / امنیتی و تجهیزات الکترونیکی هستند .

که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه (اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گماشته می‌شوند.

امروزه با پیشرفت دنیای مجازی و نیاز سازمان‌ها به قرار گرفتن در این فضا، مراکز داده‌های کوچک و بزرگی بوجود آمده‌اند.

این مراکز داده در هنگام ایجاد باید استانداردها و الزاماتی را رعایت کنند تا در زمان استفاده از آن‌ها با مشکل مواجه نشوند.

استاندارد ISO 24764 به تشریح در مورد کابل‌کشی درون دیتاسنتر (Data Center) پرداخته است.

مطابق با متن استاندارد ISO 24764 سه زیرسامانه کابل‌کشی اصلی برای ساختار شبکه ارتباطی دیتاسنتر معرفی شده است .

اما در واقع کابل‌کشی ساخت یافته دیتاسنتری در استاندارد مطابق با شکل زیر است.

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید.

این ساختار شامل ۶ بخش اصلی با نام‌های توزیع کننده اصلی (MD)، توزیع کننده ناحیه (ZD)، پریز تجهیزات (EO)، زیرسامانه کابل کشی دسترسی شبکه.

زیرسامانه کابل‌کشی توزیع کننده اصلی و زیر سامانه کابل‌کشی توزیع کننده ناحیه است که از ناحیه توزیع تا پریز تجهیزات کشیده می‌شود.

همچنین ۴ بخش دیگر که به این ساختار بصورت اختیاری اضافه شده‌اند عبارتند از:

رابط شبکه خارجی (ENI)، نقطه توزیع محلی (LDP) و دو زیرسامانه کابل‌کشی اختیاری بین توزیع کننه‌های طبقه،

یا توزیع کننده طبقه و رابطه شبکه خارجی (که در شکل با نقطه چین نشان داده شده‌اند).

 

 

زیرسامانه کابل کشی دسترسی شبکه از توزیع کننده اصلی (MD) یا توزیع کننده منطقه (ZD) شروع شده و تا رابط شبکه خارجی ادامه پیدا می‌کند.

دقت کنید که بر اساس متن استاندارد ISO24764 این زیرسامانه علاوه بر کابل ارتباطی.

اتصالات مکانیکی (کانکشن ماژول‌ها یا کی استون‌ها) در هر دو ناحیه توزیع کننده اصلی یا ناحیه و رابط شبکه خارجی را هم شامل می‌شود.

زیرسامانه کابل کشی توزیع کننده اصلی (MD) از واحد توزیع کننده اصلی تا توزیع کننده منطقه (ZD) کشیده می‌شود.

دقت کنید که این زیرسامانه نیز همانند زیر سامانه قبلی اتصالات مکانیکی درون توزیع کننده اصلی و ناحیه را شامل می‌شود.

زیرسامانه کابل کشی توزیع کننده ناحیه (ZD) از واحد توزیع کننده منطقه تا پریز تجهیزات کشیده می‌شود.

این زیر سامانه در برخی موارد شامل یک نقطه توزیع محلی نیز می‌شود.

قرار گیری این نقطه توزیع محلی به منظور افزایش طول عمر کابل کشی و صرفه جویی هزینه برای کابل کشی مجدد به کار می‌رود.

بدین منظور کابل کشی ثابت باید طوری صورت گیرد که دو اصل زیر را برای کاربر برآورده کند:

پشتیبانی از طیف وسیعی از کاربری های موجود و مورد نیازپیش بینی ظرفیت مورد نیاز برای کاربری‌های پشتیبانی شده از طریق نصب یک سیستم کابل کشی با طول عمر مادام العمر

رعایت ساختار کابل‌کشی در مراکز داده (Data Center) به ما کمک می‌کند تا در هنگام بهره برداری از آن با مشکل مدیریت پورت‌ها مواجه نگردیم.